Stadsvogels in hun domein
Artikel Nr.: 000432
Prijs:€ 14,95
Ledenprijs: € 13,45

Aantal:  Kopen
Verlanglijst     
Vogels in de stad tellen en beschermen 
 
Weinig mensen weten dat onze steden belangrijke leefgebieden voor vogels zijn. Ontdek wat stadswijken aan vogels te bieden hebben. Of omgekeerd: wat vogels ons kunnen bieden. Want hoe meer vogels, hoe rijker ons leefklimaat in de stad!
 
Dit boek laat je kennis maken met 18 stadse vogelgemeenschappen in verschillende wijktypen. Welke vogelsoorten komen er voor en in welke aantallen? Scoort mijn wijk onder of boven het landelijk gemiddelde? Waarom ontbreken sommige vogels? En wat kunnen we daaraan doen?
 
Nieuwe inzichten hierin helpen ons om nog bewuster met stadsnatuur om te gaan. Het boek ‘Stadsvogels in hun domein’ biedt alle informatie en vormt een belangrijk handvat voor de bescherming van vogels in de stad.
 
Natuur in de stad? Vroeger beleefde je natuur vooral in het buitengebied. Tegenwoordig krijgt stadsnatuur steeds meer aandacht vanwege haar positieve bijdrage aan het stadsklimaat. Van alle planten en dieren behoren vogels tot de meest zichtbare vertegenwoordigers in de stad. En steeds beter weten we welke invloed de stedelijke omgeving op vogels heeft.
 
Waar vogels zich prettig voelen zijn ook de stadsbewoners tevreden. Kortom: een vogelrijke wijk zegt iets over de kwaliteit van de leefomgeving ook in de stad. Hoe meer vogels, hoe rijker ons leefklimaat.
Gebied
Europa
Taal
Nederlands