Week van de Nestkast

Vogelbescherming Nederland en CJ Wildbird Foods organiseren van 5 t/m 11 maart 2018 "De Nationale Week van de Nestkast".

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! Het is leuk en bovendien erg belangrijk om het leefgebied van de vogels in onze tuinen te verbeteren.

Kijk op www.weekvandenestkast.nl voor meer informatie.

3 artikel(en)