Vogels en de wet.nl

Artikel Nr.: 100559

Vogels en de wet.nl

Artikel Nr.: 100559

Wanneer mag je ganzen wel verjagen en wanneer niet? Wat moet je doen als je buren een schuur willen gaan afbreken waar een kerkuil in broedt? En zijn tamme knobbelzwanen eigenlijk beschermd?

Prijs: € 24,95

Actieprijs: € 1,99

Ledenprijs: € 1,99
OF
Omschrijving

Details

De Flora- en faunawet geeft de antwoorden op zulke vragen, maar deze wirwar van wet- en regelgeving is voor 'gewone' burgers nauwelijks toegankelijk. Ook professionals, zoals opsporingsambtenaren en faunabeheerders, weten vaak niet waar ze de juiste praktische informatie kunnen vinden. Daarom schreven Hans Peeters en Kim Wheeler het boek Vogels en de Wet.nl. Deze handleiding is een praktische uitwerking van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet, voor zover die betrekking heeft op vogels.

In 39 hoofdstukken gaan de auteurs in op onder meer verstoringen, jacht en schadebestrijding, en handel en bezit. Ieder hoofdstuk behandelt de meest voorkomende onderwerpen en overtredingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen verbodsartikelen en andere wettelijke bepalingen helder aan bod. Ook geeft het boek uitleg over hoe mensen in hun werk met het onderwerp te maken kunnen krijgen, hoe burgers een bepaalde situatie kunnen herkennen en wat zij dan kunnen doen, en hoe overtreders bewust en soms onbewust te werk gaan. Elk hoofdstuk eindigt met handige weetjes, tips en een overzicht van belangrijke instanties met websites en literatuurverwijzingen.

Vogels en de Wet.nl is overzichtelijk ingedeeld en voorzien van talloze kleurenfoto's. Het boek richt zich onder meer op opsporings- en handhavingsambtenaren, faunabeheerders, jachtopzieners, jagers en leden van vogelwerkgroepen. Ook is het een handig hulpmiddel voor medewerkers van politie, algemene inspectiedienst (AID), Rijkswaterstaat, LNV, waterschappen, gemeentes, provincies en vogelhoudersbonden. Daarnaast zal de alerte vogelliefhebber veel baat bij dit boek hebben. Vogels en de Wet.nl kwam tot stand in samenwerking met de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming en Vogelbescherming Nederland.

Specificaties

Specificaties

ISBN 9789050112918
Auteur Hans Peeters, Kim Wheeler
Taal Nederlands
Pagina's 336
Publicatiedatum 2008