Bedreigde vogels in Nederland

Artikel Nr.
362012

Voor veel vogelsoorten is de situatie somber, maar er is hoop ... Veel Nederlandse vogelsoorten zijn bedreigd. Nederland is van oudsher een vogelrijk land, maar met veel van onze vogels gaat het niet goed. Hun leefgebieden en voedselbronnen staan onder druk. Dit boek is geheel gewijd aan die bedreigde vogelsoorten en hun leefgebieden, van huismus tot draaihals en van grutto tot oehoe. Sommige zijn nog algemeen, andere zeldzaam. Het is geen somber boek: het laat zien wat er mis is, maar ook wat we kunnen doen om vogels te beschermen.

Bedreigde vogels van Nederland gaat over soorten van de Rode lijst ( bedreigde soorten) en de Oranje lijst (soorten die op de Rode lijst dreigen te komen). Niet alleen broedvogels komen aan bod, maar ook doortrekkers en wintergasten.

Het boek volgt een indeling naar landschapstype: kust & duin, zoet water & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied. Bij elk landschapstype beschrijft het welke Rode en Oranje lijst-soorten er leven, waar je ze kunt vinden en waardoor ze worden bedreigd. Bovendien vertelt het heel concreet welke maatregelen er mogelijk zijn om het tij te keren.

De boodschap is helder: de kwaliteit van onze natuur moet verbeteren. Dit boek toont overtuigend aan waarom dat belangrijk is. Het luidt de alarmklok, maar biedt vooral ook perspectief. Voor de vogels, maar uiteindelijk ook voor natuur en landschap als geheel – en voor onszelf.

  • Beschrijft niet alleen broedvogels, maar ook doortrekkers, overwinteraars en soorten die bijna bedreigd zijn
  • Concrete suggesties voor beschermingsmaatregelen per landschapstype
  • Rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen, grafieken en verspreidingskaarten
  • Voor vogelaars, terreinbeheerders, natuuradviseurs, beleidsmakers en iedereen met hart voor vogels, natuur en landschap

De auteurs zijn werkzaam bij Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met illustraties van Elwin van der Kolk.

Specificaties
ISBN 9789050116688
Auteur Ruud van Beusekom, Ruud Foppen, Robert Kwak, Jip Louwe Kooijmans, Kees de Pater
Taal Nederlands
Pagina's 176
Publicatiedatum 2018
Prijs € 24,95
Gerelateerde producten
Prijs € 9,99
Toevoegen om te vergelijken
Prijs € 15,00
Toevoegen om te vergelijken
Klantenbeoordeling 8.7/10
Steun Vogelbescherming
Gratis bezorgd vanaf € 25
10% ledenkorting
Advies in onze winkel in Zeist